За нас

„Грийн Фючър” ООД е бързо разрастваща се фирма в областта на възобновяемата енергия, по специално фотоволтаичните технологии. Ние вярваме, че бъдещето принадлежи на зелените технологии използващи неограничената и чиста енергия на възобновяемите източници. Ние предлагаме пълна гама от услуги, от консултацията, инженерингов дизайн, доставка и монтаж на фотоволтаични системи, пуск, настройка, интернет мониторинг и поддръжка на вече изградени системи. За тази цел сме ангажирали високо квалифицирани физици, инженери, Ай Ти специалисти и инсталатори. За последните 7 години сме проектирали инсталации с обща мощност на д 15 MW. Имаме над 50 успешно изпълнени проекти в България за инвеститори от различни държави. Успешно разработваме нови продукти част от които са защитени с патенти.