Нестандартни решения

Ние предлагаме на нашите клиенти решения съобразени с техните специфични потребности. След изучаване на съществуващата инсталация и извършване на необходимите измервания, ние предлагаме решения, относно използването на възобновяема енергия във вашето производство, вашия бизнес или вашият дом. Вие можете да преминете частично или изцяло на възобновяема енергия (слънчева, вятърна, геотермална, оползотворяване на отпадъчна топлина). Моля, контактувайте с нас и ние ще ви предложим специфично решение съобразено конкретно с вашия случай.