Соларни помпи

Соларни помпи за напоителни системи в земеделието – напояване 100% със слънчева енергия. Специални решения за фермери:

Фотоволтаичните помпени системи преобразуват слънчевата енергия директно в електрическа енергия за задвижване на помпата, без използването на акумулатори. Помпата се върти пропорционално на слънчевата радиация.

 Изграждането на помпена поливна система задвижвана от слънчева енергия е най-икономически изгодното решение, там където няма електрозахранване или се използва дизелов(бензинов) генератор за захранване на помпата. Използването на дизелов или бензинов генератор е скъпо по отношение на консумативите, поддръжката и разходите по зареждане с гориво и обслужването. Използването на стандартно електро захранване-прекарване на кабел за захранване от мрежата може да бъде скъпо или невъзможно. Просто изчисление показва, че използването на фотоволтаична система за напояване има срок за възвръщане на инвестицията 3-4 год. в зависимост от параметрите.

Други предимства са почти нулевата поддръжка на системата, напълно автоматична работа, никакви разходи за горива консумативи и обслужване, дългия експлоатационен срок до 25 г, напълно безшумната работа, без никакви емисии на газове, което в някой случаи е от особено значение при производството на екологични култури. Системата има защити от работа на сухо-празен ход, функция за обратен ход при задръстване с нечистотии и др.

Този тип системи могат да бъдат изградени там където тепърва трябва да бъде изградена помпена напоителна система, а също така може да бъдат изградени и за вече инсталирани монофазни или трифазни електрически помпи захранвани до момента с генератор (или от мрежата). Соларните помпени системи покриват широк диапазон от мощности: от 1 kW до 40 kW за една помпа. Броя на помпите може да бъде мултиплициран многократно. Дълбочината на сондажа може да бъде от 5м до 200м.Соларните помпени системи могат да бъдат изградени за капкови напоявания, за системи с буферни съдове, за използване на наземни водни източници като язовири, канали и др.

Извън сезона  за напояване слънчевата енергия може да бъде използвана и за много други цели-специални решения за фермери, както и за други производствени процеси. За всяка конкретна ситуация може да предложим нестандартно решение съобразно спецификата на обекта. Обикновено заедно с този тип системи, могат да бъдат изградени и автономни фотоволтаични акумулиращи системи за захранване на СОТ и видео наблюдение.