Термопомпи

Термопомпа е устройство, което използва механична работа, за да прехвърля количество топлина от по-студен източник към друго, по-топло тяло. Популярни примери за термопомпи са хладилниците и климатиците. Според вида на топлообменниците термопомпите биват въздух-въздух, въздух-вода, вода-земя и въздух-земя. Най-често използваните термопомпи са от типа въздух-въздух. Термопомпите обиновено могат да работят двупосочно (прехвърляйки топлина от първия топлообменник към втория или обратно), като по този начин те могат да затоплят или изстудяват средата, която трябва да се климатизира.

Коефициентът на полезно действие на термопомпите се определя от отношението на вложената електрическа енергия към прехвърлената топлинна енергия до климатизираната среда. Обикновено този коефициент е по-голям от 1, което се обяснява с факта, че топлинната енергия не се „произвежда“, а само се прехвърля (изпомпва) от една среда към друга. „Изпомпването“ на топлинната енергия е толкова по-лесно, колкото по-малка е температурната разлика в двете среди (съответно в двата топлообменника, граничещи със средите). С други думи – коефициентът на полезно действие зависи пряко от температурната разлика.

Много индустриални процеси свързани с охлаждане или отопление могат да бъдат направени енергийно ефективни, чрез използването на термопомпи. За конкретния случай, ще предложим най-ефективното решение. Моля контактувайте с нас, за да ви предложим енергийно ефективно решение с термопомпа в комбинация с възобновяем източник на енергия.